Naše stránky využívají magické a tajuplné soubory cookie. Procházením econea.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje všech hrdinů.  Rozumím

226 633 542 (Po - Pá: 8 - 17 h)

info@econea.cz    

Váš košík je prázdný, honem do něj něco přihoďte! :-)

Pokračovat v nákupu

Společnost Econea s.r.o., IČ: 023 22 986, se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218080, za kterou jedná Martin Mates, jednatel (dále jen „Econea“), vydává následující

Pravidla prodeje zboží, které je příspěvkem do veřejné sbírky (dále jen „Pravidla“).

Econea provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku, oznámenou u Magistrátu Hlavního města Prahy pod sp. zn. S-MHMP 2324894/2019, za účelem získání příspěvků na podporu veřejně prospěšného účelu, kterým je podpora činnosti Fondu ohrožených dětí, IČ: 00499277, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, spolek, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 180 (dále jen „Klokánek“).

Pravidla upravují vztahy mezi Econea, která je provozovatelem veřejné sbírky a zákazníkem, který má zájem do veřejné sbírky přispět (dále jen „Přispěvatel“). Přispěvatel může přispět libovolně zvolenou částkou na zvláštní bankovní účet zřízený pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky, tj. účet č. 2201723415/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (dále jen „Zvláštní účet“).

Přispěvatel může výši částky zvolit také prostřednictvím dobrovolného nákupu jím určeného množství zboží speciálně označeného pro účel veřejné sbírky (dále jen „Zboží“). Přispěvatel nákupem Zboží souhlasí s tím, že mu Zboží nebude doručeno a částka ve výši ceny Zboží bude poukázána na Zvláštní účet. To vše uskutečněno v internetovém obchodě dostupném na www.econea.cz.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s těmito Pravidly a souhlas s nimi. Pravidla jsou pro případ nákupu označeného Zboží speciálním ujednáním ke Všeobecným obchodním podmínkám, které upravují vznik kupní smlouvy v internetovém obchodě Econea a mají přednost v případě rozporu s nimi.

Veřejná sbírka se koná na dobu určitou, a to nejpozději do 20. 12. 2019.

Režijní náklady na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky byly stanoveny ve výši 5 % z celkového hrubého výtěžku.

1. Přispěvatel

Přispěvatel přispívá prostřednictvím e-shopu Econea do veřejné sbírky, a to buď nákupem označeného Zboží nebo přímým příspěvkem. Příspěvkem do sbírky je finanční příspěvek ve výši ceny Zboží. Zboží není doručeno Přispěvateli, ale celá částka je poukázána na Zvláštní účet. Přispěvatel může přispět přímo na Zvláštní účet, a to libovolnou částkou. Následně budou od hrubého výtěžku sbírky odečteny režijní náklady.

2. Ceny zboží

Všechny ceny Zboží v e-shopu Econea jsou uvedeny včetně DPH.

Dar je složen z částky ve prospěch Klokánku a režijních nákladů na organizaci sbírky.

Dar je od daně oproštěn podle Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

3. Objednání a darování

Při objednávání musí Přispěvatel uvést úplnou a platnou adresu, aktuální e-mail a telefonní číslo a zvolit způsob platby za účelem evidence darování. Potvrzením a odesláním objednávky Přispěvatel zavazuje k úhradě zvoleného Zboží a současně k poskytnutí částky ve výši ceny Zboží jakožto Daru ve prospěch organizace Klokánek. Přispěvatel výslovně souhlasí s tím, že mu Zboží nebude předáno a/nebo doručeno.

Okamžikem potvrzení objednávky (stran Zboží) je mezi Přispěvatelem a Econea je uzavřena kupní smlouva a současně smlouva o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky. Přispěvatel má proto povinnost poskytnout příspěvek do veřejné sbírky ve formě prostředků ve výši ceny Zboží, které budou přímo poukázány na Zvláštní účet.

4. Způsob platby

Při nákupu si Přispěvatel vybere způsob platby: platbu převodem nebo platbu platební kartou. Vzhledem k tomu, že Zboží nebude Přispěvateli doručováno, není možný jiný způsob platby. Pokud Econea platbu neobdrží do 7 dnů od provedení objednávky, bude automaticky stornována.

5. Vyřízení objednávky

Doklady ke Zboží, zejména daňový doklad, potvrzení o daru a Pravidla odešle Econea Přispěvateli ihned po zaplacení Zboží, nejpozději do 3 dnů od úhrady Zboží.

6. Záruka a reklamace

Přispěvatel se nestává vlastníkem Zboží. Zboží proto nemůže vrátit nebo reklamovat. Z toho samého důvodu nenáleží Přispěvateli ani právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů. Přispěvatel může odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že by Econea porušila podmínky smlouvy podstatným způsobem.

7. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí podle Zásad zpracování osobních údajů Econea.

8. Daň z příjmu a darovací daň

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

9. Závěr

Tato Pravidla byla vydána dne 25. 11. 2019 a jsou zveřejněna na internetových stránkách www.econea.cz.

Econea je oprávněna Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i e-shop Econea jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.