3 komentáře Přečtete za: 10 min

Vyřazujeme z prodeje bambusové hrnky. Proč pochybujeme o jejich nezávadnosti?

úvodní obrázek

Některé vypadá jako ze dřeva, jiné připomíná plast a chlubí se obsahem bambusových vláken. Nádobí z bambusu nabralo v posledních letech v eko kruzích na popularitě. Je přece z přírodního a snadno obnovitelného materiálu. Jeho pořízením tak děláme dobrou věc pro sebe i pro planetu. Nebo snad ne?

lupaTaké my v Econea jsme svůj sortiment rozšířili o výrobky z tohoto materiálu. Konkrétně hrnky Woodway a nádobí Ekobo. Jenže není bambus jako bambus. Některé produkty kromě této suroviny obsahují také syntetické pryskyřice. A právě o jejich vlivu na zdraví k nám před nedávnem začaly prosakovat negativní informace. Bez váhání jsme proto problematiku do hloubky prozkoumali. Zjištění nás přivedla k rozhodnutí vyřadit několik konkrétních produktů z naší nabídky.

A protože smyslem našeho e-shopu je také šířit povědomí a informovat, rozhodli jsme se pro vás vše shrnout do tohoto článku. Rádi bychom, abyste se i vy mohli na základě podložených informací rozhodnout, zda výrobkům z takového materiálu budete důvěřovat nebo ne.

Tváří se jako bambus, ale není to jen bamus

bambusNěkteré bambusové výrobky nejsou tak přírodní, jak se na první pohled může zdát. Zpravidla jsou vyrobeny z bambusové drtě a velký podíl tvoří také syntetické materiály jako je melaminová pryskyřice. Ta slouží jako “lepidlo” a pomáhá výrobku držet patřičný tvar, zvyšuje jeho odolnost a prodlužuje životnost. Šikovná to hmota, říkáte si? Má ale i pár nepříjemných vlastností, kterými se výrobci neradi chlubí.

Pryskyřice, kterou v přírodě nenajdete

pryskyřiceNázev pryskyřice nám nejčastěji evokuje les a lepkavou přírodní hmotu na kůře stromů, která nám umí na dlouhé hodiny zalepit prsty. Pryskyřice se ale dnes vyrábí také synteticky.1 Ze složení výrobku však zpravidla nepoznáte, o kterou z nich se jedná. Velice rozšířená je syntetická melaminová (melaminformaldehydová) pryskyřice. S její pomocí se vyrábí dřevotřískové laminované desky, lepidla, pojiva, různé plastové předměty, včetně kuchyňského nádobí a náčiní. Obsahuje však poměrně problematické látky melamin a formaldehyd.2

Melamin

Tato látka se průmyslově vyrábí z močoviny. Sloučená s dalšími prvky se používá například ke zpomalení hoření plastických hmot, k výrobě hnojiv, pryskyřic a najdeme ji i v některých přípravcích na hubení hmyzu.3


křížekZDRAVOTNÍ RIZIKA:

 

 • Melamin se koncentruje v renálních kanálcích (tedy v ledvinách) a tam reaguje s kyselinou kyanurovou za vzniku krystalků. Ty pak mohou způsobovat chronické i akutní záněty až selhání ledvin, podporovat vznik ledvinových kamenů, narušení jejich funkce a mohou následně vést k nádorovému bujení.4 5
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje hodnotu tolerovatelného denního příjmu pro melamin 0,2 mg na kg tělesné hmotnosti. Tato hodnota by měla platit pro celou populaci, včetně kojenců.

Formaldehyd

Je přirozeně se vyskytující organická látka a základní surovina k výrobě řady chemických přípravků jako jsou barviva, laky, lepidla či pesticidy. Přibližně čtvrtina světové produkce formaldehydu jde na výrobu melaminformaldehydových pryskyřic, ze kterých se posléze vyrábí lepidla na dřevotřísku, koberce a také melaminové nádobí.6

křížekZDRAVOTNÍ RIZIKA:

 

 • Formaldehyd je vysoce toxický pro všechny živočichy. Jedná se o mutagenní a karcinogenní látku. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ji řadí do nejrizikovější kategorie.7 8 Obecně nejnebezpečnější je příjem dýchacími cestami.
 • Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, dráždí oči a vyvolává slzení.
 • Vyšší koncentrace způsobuje respirační potíže, zánět nosní sliznice, zánět průdušek a otok nebo zánět plic, příznaky astmatu, zákal rohovky až ztrátu zraku, podráždění a záněty kůže, kontaktní ekzémy, při požití poleptání až perforaci sliznic, poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater.9
 • Podezřelý je také z přispívání vzniku atopického ekzému, chronických zánětů středního ucha a různých alergických stavů jako takových.10

Dobře, říkáte si, ale materiály určené pro styk s potravinami přece podléhají přísným pravidlům. Z bambusového nádobí s obsahem syntetické pryskyřice by tak člověku žádné riziko hrozit nemělo. Je to ale opravdu tak? Pojďme se podívat, zda je naše zdraví skutečně v bezpečí.

laboratorní nádobkyKontrolní systém a jeho slepá místa

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami podléhají určitým nařízením. Měly by být zdravotně bezpečné a nekontaminovat potraviny. To u nás hlídají tato nařízení:

 • Článek 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98).11
 • Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění následujících předpisů stanovuje požadavky pro přímý i nepřímý styk s potravinami pro tyto materiály: keramika, sklo, pryže, kovy a slitiny, papír a karton, potiskové barvy, regenerovaná celulóza, silikony, korek, textil, laky a povrchové úpravy, vosky, dřevo.12
  žárovkaSystém testování výrobků je založen na používání určitých potravinových simulátorů. Těmi se působí na testovaný materiál za určitých konvenčních podmínek, které vyplývají z kombinace teploty a času.13
 • Pro Evropskou Unii jsou určené maximální limity obsahu uvolňovaného melaminu a formaldehydu, které by měly výrobky určené pro styk s potravinami splňovat. Specifický migrační limit (limit uvolňování složek do potravin) je 15 mg formaldehydu na kg simulantu (tj. látky, která simuluje potravinu, do které se škodlivá složka uvolňuje) a 2,5 mg melaminu na kg simulantu.
 • Dodavatelé do EU by měli mít k dispozici atesty, které dodržení těchto limitů potvrzují.

Má to ale háček. Ehm… Vlastně rovnou 4 háčky:

 1. Samotné legislativní zařazení bambusových výrobků je problematické. postava s otazníkemBambus totiž přímo nespadá pod nařízení Komise EU č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech.14
 2. Limity uvolňovaného melaminu a formaldehydu pro uvedení produktů na EU trh se testují pouze při teplotě do 70 °C. Do hrnků na kávu nebo na čaj ale běžně naléváme tekutiny s vyšší teplotou, a tak mohou být hodnoty migračních limitů snadno překročeny.
 3. Testuje se pouze vliv krátkodobé expozice. Není tedy jasné, jaký vliv má dlouhodobé vystavení.
 4. Bambusové nádobí se navíc zpravidla testuje pouze s použitím vody nebo octové vody. O testech s nápojem s obsahem tuku (jako je například klasická káva s mlékem) jsme žádné informace nedohledali. Riziko migrace nežádoucích látek v takových nápojích se přitom může lišit.

šipkaAčkoli tedy existují zákonná opatření a limity, bambusové nádobí stále zahaluje opar nejasností. Existuje proto riziko, že se i k vám do domácnosti dostanou “bambusové” produkty, které mohou mít negativní vliv na vaše zdraví.

žárovkaRASFF je portál, který poskytuje informace o potenciálně nebezpečných výrobcích, které nahlásily jednotlivé členské státy.15
 • Nasvědčuje tomu také analýza evropského portálu RASFF. Ta poukázala na skutečnost, že výrobky z bambusu jsou novým potenciálním zdrojem kontaminace potravin formaldehydem a melaminem.16
 • Také výstup kontroly bezpečnosti výrobků z bambusu na Slovensku z let 2016 a 2017 označuje bambusové výrobky za nový typ produktů, z nichž migruje formaldehyd a melamin.17

Zasahuje i Ministerstvo zdravotnictví

ruka stopNěkolik běžně dostupných produktů z bambusu totiž už prohlásilo za nebezpečné. Tady je pár příkladů:

 • Za nebezpečný označilo v lednu tohoto roku bambusový termohrnek, který uvolňuje formaldehyd a melamin v množství překračujícím povolené limity.18
 • Mezi škodlivé produkty zařadilo také bambusový hrnek z prodejny Albert. Ten podle laboratorních testů uvolňoval formaldehyd v nadlimitní míře.19
 • Stopku dostal také dětský set bambusového nádobí z Penny Marketu. Také z něj se uvolňují nebezpečné látky melamin a formaldehyd v nepovoleném množství.20
 • A za nebezpečný byl prohlášen také set nádobí z bambusového vlákna prodávaný v řetězci Mountfield.21

muž ukazuje3 rizikové faktory, na které je třeba dát pozor

Na základě dostupných informací je tedy zřejmé, že bambusové nádobí s obsahem melaminové pryskyřice může být za jistých okolností nebezpečné. Riziko uvolňování škodlivých látek zvyšují především tyto 3 faktory:

 1. TEPLOTA: Ačkoli testy nezávadnosti materiálu se provádí nejvýše při teplotě 70 °C, riziková je zejména teplota nad 70 °C. Zalévání čaje vařící vodou přímo v bambusovém hrnku rozhodně nedoporučujeme. Stejně tak se vyvarujte ohřívání jídla v bambusovém nádobí v mikrovlnné troubě.
 2. KYSELOST: Migrace melaminu a formaldehydu do potravin se zvyšuje při používání nádobí či hrnků na kyselé potraviny a nápoje. Typicky sem patří například káva, džus nebo ovocné smoothie.22 Pravidelné pití takových nápojů z bambusových hrnků nedoporučujeme.
 3. POŠKOZENÝ MATERIÁL: Pokud se materiál produktu používáním poškrábe či jinak opotřebí, uvolňování látek může být snazší a riziko pro vaše zdraví roste. Poškozený bambusový výrobek proto raději nepoužívejte.

A co na to všechno my v Econea?

kompasCelá tato bambusová záležitost nás celkem potrápila. Dostupné informace se nám nezdály dostatečné a my měli potřebu jít stále víc do hloubky. Nechtěli jsme zkrátka vařit z vody a dělat rozhodnutí a prohlášení, která by za sebou neměla pevný základ. Ve vzduchu se pořád vznášelo podivné dilema – prodávat bambusové výrobky s melaminoformaldehydovou pryskyřicí dál, nebo je vyřadit i přesto, že jsou poměrně žádané?

Mohli bychom se jednoduše spokojit s potvrzením od výrobců, že jejich produkty splňují veškeré atesty a jsou plně v souladu s legislativou, tudíž zdravotně nezávadné. Není to ale náhodou totéž jako s konvenční kosmetikou, kterou neprodáváme a nepodporujeme? Parabeny, silikony, pochybné konzervanty či chemické filtry u opalovacích krémů jsou sice legislativou považované za zdravotně nezávadné, o jejich rizikách se ale už běžně ví.

Akutní intoxikace při srkání kávy z bambusového hrnku sice asi nehrozí, nejasností kolem testování nezávadnosti těchto výrobků je podle nás však příliš. Co je to za hrnek na kávu a čaj, když je vhodný jen na tekutiny do 70 °C a nesvědčí mu kyselé kávové prostředí? Nikdo také neví, jak na člověka působí dlouhodobé vystavení takovým rizikovým látkám jako je melamin a formaldehyd.

logo srdce econeaZda produkty s obsahem syntetické pryskyřice budete dále pořizovat a používat je na vás. My v Econea ale nechceme prodávat nic, za co sami nedáme ruku do ohně. Naším hlavním záměrem je, abyste na našem e-shopu našli vždy jistotu. A zdravotní i ekologickou nezávadností některých bambusových výrobků si jisti nejsme. Při rozhodování jsme se nakonec jednoduše zeptali sami sebe, které výrobky bychom s klidem sami používali a které nikoliv. Z toho nám vyplynulo několik závěrů:

 1. Přestali jsme prodávat bambusové hrnky Woodway a žádné další bambusové hrnky zařazovat do sortimentu nebudeme. Sami bychom nechtěli pít z hrnku, který je určen primárně na horké nápoje, přičemž právě vysoká teplota je rizikovým faktorem. Roli hraje i kyselé prostředí, které zrovna čerstvé horké espresso vytváří.
 2. Nádobí Ekobo jsme v nabídce ponechali. Sami ho používáme. Na bambusový talířek servírujeme našim dětem ovoce a na zahradní párty se nebojíme srkat vodu z kelímků.  Při dodržování několika zásad (které uvádíme i na webu u produktů Ekobo) tak považujeme toto nádobí za bezpečné. Celkově jsme ale sortiment zredukovali a žádné další bambusové nádobí s obsahem melaminové pryskyřice přidávat určitě neplánujeme.

Co si tedy pořídit, když ne bambus?

rCup
100% těsnící kelímek na kávu rCup

Pro své nápoje na cestu si můžete vybrat z hrnků rCup vyrobených z recyklovaných papírových kelímků, hrnečků Jococup z odolného borosilikátového skla a skvěle poslouží třeba i termosky z nerezu.

jococup
Odolný Jococup z borosilikátového skla

Pokud máte pochybnosti i u ostatního nádobí, existuje také mnoho jiných bezpečných variant. Jídlo můžete uchovávat třeba v nerezových nádobách. Únik škodlivých látek nehrozí ani z příboru ze 100% bambusu.

 

Prosíme, sdílejte článek se svými blízkými. Ať se i oni mohou rozhodnout správně

Zdroje důležitých tvrzení   [ + ]

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Resin
2. https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/melamine-formaldehyde-resins
3. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-5/melamin.html
4. https://www.who.int/foodsafety/fs_management/Melamine.pdf
5. https://cs.wikipedia.org/wiki/Melamin
6. https://cs.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
7. https://www.iarc.fr
8. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde/formaldehyde-fact-sheet
9, 10. https://arnika.org/formaldehyd
11. https://www.potravinyinfo.cz/33/10-2011-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-o-materialech-a-predmetech-z-plastu-urcenych-pro-styk-s-potravinami-k-26-6-2018-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EuODk_BiBtGxhtc9Q71oetOMB8q2Z8oGSQ/
12. http://www.szu.cz/vyrobky-a-materialy-urcene-pro-styk-s-potravinami
13. https://i.iinfo.cz/files/vitalia/480/zaverecna-zprava-bezpecnost-vyrobku-z-bambusu-1.pdf
14, 16, 17. https://i.iinfo.cz/files/vitalia/480/zaverecna-zprava-bezpecnost-vyrobku-z-bambusu-1.pdf
15. https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
18. https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-termohrnek-lc-146374.aspx
19. https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-hrnek-no-101847.aspx
20. https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-set-bambusoveho-nadobi.aspx
21. https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambooware®-bamboo-fibre-picher-tumbler-set.aspx
22. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02652038609373566?needAccess=true
Celý červenec sleva 15 % na ekodrogerii Ecozone
Vášnivá cestovatelka s kreativním duchem. Nenapravitelná životní optimistka. Její zapálení pro ekologii začalo u soběstačných domů. Pokračovalo v cestě k veganství. A dál roste v psaní řádků pro inspiraci ke změně a uvědomělejšímu životu. Pohání ji víra v dobro, neskutečná krása přírody, mazlení se zvířaty, běh a jóga.

3 komentáře

 1. Rozhodně palec nahoru za přístup. Vážně se mi líbí, jak dokážete vyřadit z nabídky něco, co se dobře prodává, ale nesplňuje to vaše normy. Stejně to bylo i se sáčky do koše. Oboje jsem používal. Ale už jsem si objednal eCup:)

 2. Rozhodně palec nahoru za přístup. Vážně se mi líbí, jak dokážete vyřadit z nabídky něco, co se dobře prodává, ale nesplňuje to vaše normy. Stejně to bylo i se sáčky do koše. Oboje jsem používal, ale už jsem si objednal eCup:)

Zanechte nám komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share317
Tweet
Share
Pin